Nabízíme širokou škálu kurzů pro začátečníky i pokročilé certifikát
Jazykové karty

Jako doplněk ke studiu a pomůcku pro cestu do zahraničí vám nabízíme jazykové karty Angličtina na cesty Plus

Soubor karet obsahuje tato témata: Transportation - Doprava, Travelling by Plane - Cestování letadlem, Accommodation - Ubytování, Shopping - Nakupování, Asking the Way - Dotazy na cestu, At a Pharmacy - V lékárně, In a Café - V kavárně, In a Restaurant - V restauraci, Entertainment - Zábava, Money - Peníze, Social Phrases- Společenské fráze, Common Prepositions - Běžné předložky, Revision Test - Opakovací test

Každá karta souboru obsahuje slovní zásobu s přepisem výslovnosti, předložkové vazby a slovní spojení, fráze a věty k tématu, které budete běžně potřebovat v dané situaci nebo je v této situaci uslyšíte od druhých.

Vše je s českým překladem, všechny výrazy jsou užitečné v praxi, vše je vzájemně provázáno, slovní zásoba s předložkovými vazbami, frázemi a slovními spojení i s praktickými větami, učíte se v souvislostech!

 

 

Nejen pro maturanty vám nabízíme soubor karet Maturita Speaking Plus16 témat k maturitě z angličtiny, návody jak a o čem mluvit

Soubor obsahuje tyto karty: My Family, Shopping, Travelling and Transportation, Education, Health and Disease, Housing, Leisure Time nad Entertainment, Food and Drinks, Fashion, Jobs and Career Plans, Environment, Sports, Media, Weather and Seasons, Festivals and Holidays, My Town, the Czech Republic, Great Britain, London, The USA

V sekcích How to... Vás karty MATURITA Speaking Plus take učí: jak pozdravit a představit se, jak požádat o zopakování otázky, jak popsat obrázek, jak o něčem vyprávět, jak uvést detaily a podrobnosti, jak porovnávat, jak vyjádřit svůj názor, jak zdůraznit, co považujete za důležité, jak uvést výhody a nevýhody, jak říct, že je něco problém, jak vyjádřit souhlas, jak vyjádřit nesouhlas, jak shrnout informace, jak se druhého zeptat na jeho / její názor

Formát karet: A6 oblé rohy, kvalitní hladký kartonový papír

Karty můžete objednat zde
Přeskočit nahoru - Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu